user_mobilelogo
Václav Klaus tüntet a korlátozások és az oltás ellen - letiltva (2021. 01. 12.)

 Kiállása az oltók által nem lesöpörhető, bár még mindig várunk egy igazán hiteles közismert ember (politikus, pap, művész?) kiállására.

(nyolc perces video a tüntetésről; szöveg csehül)

Automata fordítás, mivel a teljes beszéd se magyarul, se más nyelven nem elérhető. Azaz a rendszer bojkottálja.

Václav Klaus beszédének részlete

1. Köszönöm a meghívást, és a lehetőséget, hogy itt felszólaljak. Azért jöttem, hogy kifejezzem támogatásomat a találkozó szervezői és résztvevői iránt, amelyeket azért tartanak, hogy egyértelművé és hangosan világossá... Hogy elegendő tilalom és parancs volt, amelyek rendkívül károsítják az életünket, az életünket, a munkánkat és a tevékenységeket és tevékenységeket.

2. Sokan már régóta gondolkodnak azon, hogy mit tegyenek. Három évtizede vagyok politikus, aki tudja, hogy a mai helyzet politikai megoldást igényel, de ha ez a megoldás nem jön el, akkor van idő a közvélemény ellenvéleményére.

3. Én kritikusa vagyok az általános korlátozó intézkedések, karanténok és lezárások a kezdetektől fogva, beszélek és írok erről folyamatosan. Ezt sokan tudjátok. A közelmúltban még az Egészségügyi Minisztérium is "megtisztelt" azzal, hogy hazánk két fő félrevezetőjének egyikeként jellemeztek, valaki, aki félrevezeti polgártársait a nézeteivel. Nem vagyok félrevezető. Én csak körülnézek nyitott szemmel, és én a valóságot másképp látom, mint a kormány és az úgynevezett szakértők.

4. A cseh kormány hasonló politikát folytat, mint sok más ország kormánya. Ebben nem különleges. A következő választástól való félelmében túlzottan korlátozó politikákra támaszkodik. De nincs meggyőző egészségügyi hatása, a coronavirus azt csinál, amit akar egyébként. De ez a politika hatalmas pusztító hatással van az életünkre, a gazdaságunkra, az állampénzügyeinkre, és sajnos nemzetünk lelkére. Nem csak ma, de sajnos annál is inkább a jövőben. Nincsenek olyan politikai személyiségek a kormányban és környékén, akik ellen mernének állni ennek a pusztító politikának. Sajnos politikai ellenzékünk sem kínál ilyet. Ezért vagyunk ma itt.

5. Alapvető változásra van szükség. Egy ország életének lezárása nem ésszerű és hasznos politika. A múltban a járványokban izolálták a betegeket, most az egészségeseket. Mikor fogják a politikusok megérteni, hogy nem ez a helyes út? Talán a mai demonstráció egy kicsit hozzájárul ehhez.

6. Azt mondják nekünk, hogy megment valamilyen vakcina, és hogy előírják a védőoltást mindannyiunk számára. Nincs csoda vakcina. Amúgy is természetessé kell tennünk az immunitásunkat, ha kapcsolatba kerülünk a betegséggel. Még az oltásnak is szabad döntésnek kell maradnia. Nem kapom meg az oltást.

Konstruktív kormányzati párbeszédre van szükség a nyilvánossággal. Az egyirányú diktálásnak véget kell vetni. Ezért vagyunk ma itt.

 

Miért nem találunk a "hivatalossal" vitatkozó véleményt, tájékoztatást, hírt a világhálón és a közösségi médián?

Mert az EU a közösségi médiák világfölötti hatalommal bíró gazdáival egyetértésben letiltja azokat:  ec.europa.eu,

itt: Címlap/Élet, munka, utazás az EU-ban/A koronavírus-járvány elleni válaszintézkedések

Küzdelem a dezinformáció ellen

Az egészségügy jellemzően közkedvelt terepe a dezinformációnak, és ez a Covid19 esetében sincs másképp: rengeteg álhír ütötte fel a fejét a járvány megjelenése óta. Ezért nagyon fontos, hogy a koronavírus-betegségről és az azzal kapcsolatos legújabb fejleményekről kizárólag hiteles információforrásokból tájékozódjon.

Javasoljuk, hogy hazája népegészségügyi hatóságainak tanácsait kövesse, és az illetékes uniós és nemzetközi szervezetek, az ECDC és a WHO webhelyeiről tájékozódjon. Azzal is sokat segíthet, ha nem oszt meg kétes forrásokból származó, nem bizonyított valóságtartalmú információkat.

A dezinformáció elleni küzdelemben az összes európai intézmény közösen vesz részt. A dezinformáció leküzdése érdekében az EU szorosan együttműködik az online platformokkal. Arra ösztönözi őket, hogy a tényellenőrzés során valótlannak vagy félrevezetőnek ítélt tartalmakat sorolják hátrébb, és távolítsák el felületeikről az illegális vagy a testi épséget potenciálisan veszélyeztető információkat.

Fokoztuk erőfeszítéseinket a szándékos és nem szándékos félretájékoztatás és a külföldi beavatkozás elleni fellépés terén. Az intézkedéseket a Bizottság és a külügyi és biztonságpolitikai főképviselő közös közleménye ismerteti.

A koronavírussal kapcsolatos megtévesztő információk elleni határozott fellépés életeket ment. Az Európai Bizottság minden rendelkezésre álló eszközt bevet ennek érdekében, és finanszírozza a kutatást.

és itt: Címlap/Élet, munka, utazás az EU-ban/Egészség/

Fellépés a koronavírussal kapcsolatos dezinformáció ellen

Beszéljenek a tények

A koronavírus-világjárvány kapcsán számtalan álhír és félrevezető információ ütötte fel a fejét az EU-ban. Külső szereplők megkísérlik befolyásolni az Európai Unión belül folyó vitákat és eszmecseréket. A szándékos félretájékoztatás az emberek legalapvetőbb félelmeit és a bizonytalanság érzését próbálja kiaknázni, melyet az események gyors folyása és a hírek forgataga vált ki sokunkban. A megtévesztő egészségügyi információk, a valótlan állításokat tartalmazó termékleírások és hirdetések, az összeesküvés-elméletek és a fogyasztókat megkárosító csalások népegészségügyi veszélyt jelentenek.

Az Európai Unió és tagállamai elkötelezettek amellett, hogy fellépjenek mindazokkal szemben, akik a válságot haszonszerzés céljából kihasználják, emberek egészségét és életét veszélyeztetve ezzel, illetve propagandát folytatnak vagy gyűlöletkeltő üzeneteket terjesztenek. A dezinformáció elleni 2018. évi cselekvési tervre építve fokozottan össze kell hangolnunk erőfeszítéseinket, összhangban demokratikus értékeinkkel.

Közös közleményében az Európai Bizottság és az EU közös kül- és biztonságpolitika főképviselője konkrét intézkedéseket javasol az Európai Unió megerősítésére és ellenállóbbá tételére. A javasolt intézkedések adalékként fognak szolgálni a dezinformációval kapcsolatos jövőbeli uniós munkához, nevezetesen az európai demokráciáról szóló cselekvési terv és a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály kidolgozásához.

A válság egyfajta próbatétel is az EU és demokratikus társadalmai számára: a jövő szempontjából is jelzésértékű lehet, hogyan tudjuk kezelni a dezinformáció jelentette kihívásokat. Több tényező meghatározó szerepet játszik egy erősebb és ellenállóképesebb EU megteremtésében.

Tisztánlátás

A koronavírussal kapcsolatos hamis vagy szándékosan félrevezető információk aláássák a társadalmi kohéziót, és mindenekelőtt népegészségügyi veszélyt jelentenek.

A hamis vagy megtévesztő szándékú információk sokfélék lehetnek, és különböző válaszintézkedéseket igényelnek.

 • Vannak olyan tartalmak, amelyek nem jogsértőek, de mégis károsak lehetnek.
 • A félretájékoztatás lehet szándékos (ezt nevezzük dezinformációnak) vagy nem szándékos.
 • Lehet szó félrevezető egészségügyi tájékoztatásról, fogyasztói csalásnak minősülő vagy a számítástechnikai bűnözés fogalmát kimerítő információterjesztésről, jogellenes gyűlöletbeszédről, illetve külföldi szereplők célzott befolyásolási műveletei keretében terjesztett álhírről.
 • A szándékosan megtévesztő információk egy részét az üzleti haszonszerzés céljával terjesztik (online csalás), és a reklámozott termékek veszélyesek lehetnek. Más esetekben politikai érdekek húzódhatnak meg a háttérben.
 • Külföldi szereplők és egyes harmadik országok – különösen Oroszország és Kína – célzott befolyásolási műveletekbe és félretájékoztatási kampányokba kezdtek az EU-ban, az azzal szomszédos országokban és világszerte.

A Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) szorosan figyelemmel kíséri a hamis vagy félrevezető híreket, és a külföldi szereplők befolyásolási célú tevékenységeit.

Példák a szándékos félretájékoztatásra

 

Az a hamis állítás, hogy „ha hipót vagy tiszta alkoholt iszik valaki, azzal gyógyíthatja a koronavírus-fertőzést” – éppen ellenkezőleg: a hipó és a tiszta alkohol fogyasztása súlyos egészségkárosodást okoz és életveszélyes. A belgiumi toxikológiai központ nyilvántartása szerint a hipóval kapcsolatos incidensek száma 15%-kal nőtt országszerte.

 

Összeesküvés-elméletek, mint például az az állítás, hogy a koronavírus-járványt „a világ elitje szándékosan indította el, hogy megfékezze a globális népesség növekedését”. A tudományos bizonyítékok egyértelműek: a Covid19-et okozó vírus – más koronavírusokhoz, pl. a SARS-hoz és a MERS-hez hasonlóan – állatokról terjedt át az emberre.

 

Az az állítás, miszerint „az 5G-létesítmények terjesztik a vírust”. Ez a teória nélkülöz minden valóságalapot. Mégis, e híresztelés hatására több adótornyot is megtámadtak e tévhit áldozatai.

Kommunikáció

 

Biztosítani kell, hogy az európaiak hozzáférjenek megbízható forrásból származó, leellenőrizhető egészségügyi információkhoz.
Az EU a hivatalos és egyéb ellenőrizhető forrásokból származó információkat megosztja a lakossággal, és együttműködik nemzetközi partnereivel.

A Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat a jövőben fejleszteni fogja stratégiai kommunikációs képességeiket.

A Bizottság külön webhelyet hozott létre, melyen naprakész információkkal szolgál a koronavírus-járványról és az EU válaszintézkedéseiről. Külön rovat foglalkozik a dezinformációval, ahol valós érveket felsorakoztatva rendre megcáfoljuk a koronavírussal kapcsolatos álhíreket. Az oldal az EU összes hivatalos nyelvén olvasható.

A Bizottság a saját fórumain is közvetíti az Egészségügyi Világszervezet, a nemzeti egészségügyi hatóságok és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ információit, illetve rendszeresen utal rájuk.

Az EKSZ a Bizottsággal együtt stratégiai kommunikációs és társadalmi diplomáciai kampányt folytat az EU közvetlen szomszédságában és világszerte, és ezt a kampányt folyamatosan bővíti.

A Bizottság tagállamokban működő képviseletei a jövőben is terjeszteni fogják a helyi viszonyokhoz igazított, tényeken alapuló információkat.

 Együttműködés

 

Az Európai Bizottság világszerte és az EU-n belül is együttműködik partnereivel.

Olyan jól kialakított csatornákon keresztül, mint az uniós riasztási rendszer, melyen belül külön részt hozunk létre a koronavírussal kapcsolatos kommunikációs anyagok uniós intézmények és tagállamok közötti megosztásának megkönnyítésére. A Bizottság még jobban el fogja mélyíteni együttműködését az Európai Parlamenttel.

A Bizottság kibővíti a nemzetközi partnerekkel – többek között az Egészségügyi Világszervezettel, a G7-ekkel annak gyorsreagálási mechanizmusán keresztül és a NATO-val – folytatott együttműködését.

Az EU emellett növelni fogja a civil társadalmi szereplőknek és a független médiának nyújtott segítségét az EU-val szomszédos országokban és más harmadik országokban.

A Bizottság együttműködik az internetes platformokkal és a fogyasztóvédelmi együttműködési hálózattal a túlárazott, hatástalan vagy potenciálisan veszélyes termékek szűrése és eltávolítása érdekében.

Átláthatóság

 

A dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex

A Bizottság szorosan figyelemmel kíséri az online platformok, közösségi hálózatok, hirdetők és reklámipari szereplők önkéntes önszabályozó intézkedéseit, melyeket a dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex alapján hoznak a szándékos félretájékoztatás és az álhírek interneten történő terjedésének megakadályozására. A kódex aláíróit a Bizottság arra kéri, hogy havonta számoljanak be a koronavírussal kapcsolatos dezinformáció ellen hozott intézkedéseikről.

  

Szeptember 10-én a Bizottság értékelést tett közzé a dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex végrehajtásáról és eredményességéről. Közreadta továbbá az első alapállapot-jelentéseket is azokról az intézkedésekről, melyeket a kódex aláírói tettek a koronavírussal kapcsolatos hamis és félrevezető információk elleni küzdelem jegyében. Az értékelés megállapítja, hogy a gyakorlati kódex felettébb hasznos eszköz. Rámutat azonban a hiányosságokra is, hiszen elsősorban még alaposabb monitoringra, egyértelműbb eljárásokra, valamint pontosabb és átfogóbb kötelezettségvállalásokra van szükség.

Emellett a Bizottság június 10-én fontos intézkedésekről tett bejelentést a Covid19-cel kapcsolatos dezinformáció elleni fellépés terén, és létrehozott egy monitoringprogramot az online platformok dezinformáció elleni intézkedéseinek nyomon követésére.

Az első körben készített alapállapot-jelentések arra engednek következtetni, hogy a kódexet aláíró platformok fokozták erőfeszítéseiket a félrevezető információk és az álhírek elleni küzdelem terén: felléptek a hamis tartalmakkal szemben, a hiteles információforrásokat jelenítik meg a felületeiken, valamint új eszközöket és szolgáltatásokat vezettek be a megbízható tartalmakhoz való hozzáférés megkönnyítésére.

Az október 7-én közzétett, második körös alapállapot-jelentésekből az derül ki, hogy az online platformok tovább növelték a hiteles információforrások láthatóságát. A harmadik körben közzétett alapállapot-jelentések szerint a dezinformáció elleni fellépéshez csatlakozott platformok továbbra is hátrébb sorolják és eltávolítják a legújabb szolgáltatási feltételeiket sértő tartalmakat, és letiltják vagy eltávolítják felületeikről a válságot kihasználó, tisztességtelen reklámokat. Ugyanakkor teljesebb, célzottabb és részletesebb számadatokra van szükség a szándékos félretájékoztatás elleni hathatósabb fellépés érdekében.

A harmadik fázisban, november 6-án közzétett jelentések áttekintést adnak az online platformok által szeptemberben hozott intézkedésekről, és nyilvánvaló teszik, hogy a platformok elkötelezettek az átláthatóság javítása mellett, ami a koronavírus-vonatkozású szándékos félretájékoztatás elleni fellépésüket illeti. A jelentések azonban még mindig nem tartalmaznak elegendően részletes adatokat, többek között az intézkedések hatásáról a megfelelő átláthatóság és nyilvános elszámoltathatóság biztosítása, valamint a következetes nyomon követés lehetővé tétele terén.

A Bizottság az európai demokráciára vonatkozó cselekvési terv és a digitális szolgáltatásokról szóló intézkedéscsomag révén – amelyek még 2020-ban be lesznek nyújtva – továbbra is következetesen fel fog lépni a vétlen és szándékos félretájékoztatás visszaszorításáért.

Tényellenőrzés

A dezinformáció elleni küzdelem jegyében a Bizottság fokozott támogatást nyújt a tényellenőrzőknek és kutatóknak Európa-szerte. Az újonnan létrehozott Digitális Média Európai Megfigyelőközpontja segíteni fog abban, hogy jobban megértsük, mely szereplők állnak a szándékos félretájékoztatás mögött, milyen eszközökkel és módszerekkel dolgoznak, hogyan terjesztik az információkat, mely célcsoportokra összpontosítanak, és hogy miként hatnak az álhírek és a félrevezető információk a társadalomra. A Digitális Média Európai Megfigyelőközpontja azzal a céllal jött létre, hogy az online dezinformáció elleni küzdelem európai központja legyen. A dezinformáció elleni egyéb uniós finanszírozású kezdeményezések között említhető meg a PROVENANCE, a SocialTruth, az EUNOMIA és a WeVerify projekt.

A platformokkal folytatott együttműködés eredményei

Az első alapállapot-jelentések

 • A Google keresőmotorja kiemeli az uniós tényellenőrző szervezetek által közzétett cikkeket, amelyek látogatottsága 2020 első felében meghaladta a 155 milliót.
 • A Facebook és az Instagram Covid19-cel foglalkozó infoközpontja világszinten több mint kétmilliárd embert irányított már az egészségügyi hatóságok, köztük az Egészségügyi Világszervezet információforrásaihoz.
 • Több mint 160 millióan keresték fel a Twitter Covid19-cel foglalkozó oldalait, összesen több mint kétmilliárdszor. Ezeken az oldalakon a hiteles és megbízható kormányzati szervek, médiaorgánumok és civil szervezetek legfrissebb tweetjeit teszik közzé helyi nyelven.undefined
 • A YouTube információs paneleket jelenít meg a honlapján és a Covid19-vonatkozású keresésekkor megjelenő filmekkel együtt. Ezek az információs panelek, melyek világszerte már több mint 300 milliárd alkalommal jelentek meg, globális és helyi egészségügyi hatóságokhoz vezető linkeket tartalmaznak.
 • A TikTok Covid19-témájú tájékoztató felületét több mint 52 milliószor keresték fel a hálózat öt legnagyobb európai piacán (az Egyesült Királyságban, Németországban, Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban).

A jelentések második köre

 • 2020 januárja és augusztusa között a Google több mint 82,5 millió Covid19-vonatkozású hirdetést tiltott le vagy távolított elés több mint 1300 EU-beli hirdetői fiókot függesztett fel.
 • augusztus 1. és 31. között az EU-ban több mint 4 millió felhasználó látogatott el a koronavírussal kapcsolatban megbízható információkat tartalmazó honlapokra a Microsoft Bing keresőmotorján keresztül. Ezen túlmenően a Microsoft Advertising 1 165 481 Covid19-vonatkozású hirdetés közzétételét akadályozta meg az európai piacokon.
 • A Facebook és az Instagram jelentése szerintjúliusban több mint 13 millió, augusztusban pedig 14 millió uniós felhasználó kereste fel a koronavírussal foglalkozó információs felületüket. A Facebook emellett júliusban 4,1 millió, augusztusban pedig 4,6 millió Covid19-vonatkozású, az EU-ban megjelent tartalomhoz tett közzé tényellenőrzésen alapuló figyelmeztető üzenetet.
 • A Twitter arról számolt be, hogy automizált monitoringrendszerén keresztül a szolgáltatási feltételeit sértő tartalmak mintegy 80%-át sikerült kiszűrnie. Ugyanebben az időszakban mintegy 2,5 millió fiókkal szemben emeltek kifogást a Twitter Covid19-iránymutatása alapján.
 • Júliusban és augusztusban a TikTok több mint 86 ezer videót látott el Covid19-figyelmeztetéssel a négy fő európai piacán (Németországban, Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban).

A jelentések harmadik köre

 • Az uniós kormányoktól és egészségügyi hatóságoktól származó, a Google által kiemelt egészségügyi tartalmakra 2020 szeptembere óta 46 milliószor kattintottak, és 269 milliószor jelenítették meg őket.
 • Szeptemberben a Microsofttöbb mint 2 millió, az európai fogyasztók megtévesztésére irányuló hirdetés közzétételét akadályozta meg. A Bing közel 3,5 millió látogatót könyvelt el az EU-ban, akik a Covid19-cel kapcsolatos keresésük eredményeként megbízható forrásokból származó hiteles információkra találtak.
 • A Facebook és az Instagram kibővítette tényellenőrzői hálózatát, amely már 37 tényellenőrző partnerre terjed ki EU-szerte és nem uniós országokban, és 26 nyelvet fed le. A dezinformáció elleni fellépése keretében a Facebook és az Instagram szeptemberben 4,4 millió Covid19-vonatkozású tartalomhoz tett közzé tényellenőrzésen alapuló figyelmeztető üzenetet az EU tagállamaiban.
 • A Twitterarról számolt be, hogy 2020. szeptember 1. és 30. között 1263 kiemelt Twitter-hirdetés sértette a platform Covid19-cel kapcsolatos politikáját. A szolgáltatási feltételeket sértő tartalmak mintegy 93%-át automatizált rendszerek észlelték, és azok 7%-át emberi vizsgálatnak vetették alá és elutasították.
 • A TikTok összesen több mint 7 millió Covid19-vonatkozású szöveget, hashtaget vagy zenét tartalmazó videót látott el „Ismerje meg a Covid19-cel kapcsolatos tényeket” szövegű figyelmeztető címkével, amely megbízható, ellenőrizhető információforrásokra irányítja át a felhasználókat.

A jelentések negyedik köre

 • A Google több mint 2,3 millió koronavírus-vonatkozású, uniós székhelyű hirdetőktől származó hirdetést – köztük Shopping-hirdetéseket – blokkolt vagy távolított el.

A Google kibővítette a YouTube felületein alkalmazott, Covid19-vonatkozású egészségügyi félretájékoztatással kapcsolatos politikáját, mely így már kiterjed azokra az oltóanyagokkal kapcsolatos állításokra is, amelyek ellentmondanak a nemzeti hatóságok vagy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői által egyöntetűen osztott tudományos állásfoglalásnak.

 • A Facebookbejelentette, hogy október folyamán EU-beli szerverekről 14 millióan látogattak el a Covid19-ről tájékoztató központi információs oldalára. A cég több mint 28 ezer koronavírus-vonatkozású bejegyzést távolított el a Facebook és az Instagram felületeiről.

A Facebook aktualizálta hirdetési politikáját. A továbbiakban nem fog közzétenni olyan hirdetéseket, amelyek lebeszélik az embereket a védőoltásról, és népegészségügyi hatóságokkal és szaktekintélyekkel partnerségben részt vesz az átoltottság növelését célzó tudatosító kampányokban.

 • A Twitteregyüttműködik uniós kormányokkal, civil szervezetekkel, valamint EU-beli egészségügyi intézmények és kutatóintézetek szakértőivel a koronavírus-oltással kapcsolatos félretájékoztatás elleni fellépés keretében. A Twitter figyelmeztetést tett közzé a felületein Belgiumban, Franciaországban és Norvégiában az oltással kapcsolatos tudnivalókról; ilyen figyelmeztetések nemzeti vagy szövetségi népegészségügyi hatóságokkal, illetve a WHO-val partnerségben már 37 országban és 15 nyelven kerültek bevezetésre.
 • A Microsoft több mint 1,4 millió olyan koronavírus-vonatkozású hirdetést blokkolt az EU-ban, melyek vélhetően megtévesztőek, csalárd szándékúak vagy károsak lehetnek a webhelylátogatók számára. A Microsoft megerősítette, hogy ha valaki a Bing keresőfelületen keresést indít a Covid19-oltóanyagokkal kapcsolatosan, a találati lista hiteles forrásokból származó megbízható információkat, híreket fog tartalmazni. A Microsoft frissítette a félrevezető tartalmakra vonatkozó politikáját, és letiltja azokat a hirdetéseket, melyek megkísérlik kihasználni a koronavírus-válságot.
 • A TikToka négy legfontosabb európai piacán (Németországban, Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban) 81 385 videót látott el „Ismerje meg a Covid19-cel kapcsolatos tényeket” szövegű figyelmeztető címkével, amely a felhasználókat megbízható, ellenőrizhető információforrásokra irányítja át.

A TikTok egy új nemzetközi projektről adott hírt, az ENSZ és a Vaccine Confidence Project „Team Halo” nevű kezdeményezéséről, melynek célja, hogy világszerte növelje a biztonságos és hatásos koronavírus-oltóanyagokba vetett bizalmat. A kezdeményezésben tudósok és orvosok számolnak be a napi munkájukról (#TeamHalo). A közösség tagjai már több mint száz kisfilmet készítettek, melyeket több mint kétmillióan néztek meg, és négyezer alkalommal osztottak meg világszerte.

Az online fogyasztói csalások kezelése

A Bizottság a fogyasztókat célzó csalások megelőzésére irányuló strukturált párbeszéd keretében együttműködik az online platformokkal és a fogyasztóvédelmi hatóságokkal a Covid19-vonatkozású csalások visszaszorítása érdekében. A Bizottság és a fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat rendszeres kapcsolatban áll a következő 11 vezető online platformmal:Allegro, Amazon, Alibaba/AliExpress, CDiscount, eBay, Facebook, Google, Microsoft/Bing, Rakuten, Verizon Media/Yahoo, Wish, és megvitatja velük a világjárvánnyal összefüggő új trendeket és üzleti gyakorlatokat. Ennek eredményeként az online platformok beszámoltak arról, hogy több százmillió illegális ajánlatot és hirdetést távolítottak el felületeikről, és megerősítették, hogy folyamatosan csökken a koronavírussal kapcsolatos félrevezető termékleírások és hirdetések száma.

A véleménynyilvánítás szabadságának és a pluralista demokratikus vitának a biztosítása

A szándékos félretájékoztatás elleni uniós fellépés az alapvető jogok tiszteletben tartásán alapul. A koronavírus nem használható ürügyként a véleménynyilvánítás szabadságának megnyirbálására, a hatóságok elszámoltathatóságának csökkentésére, illetve az információhoz való hozzáférés és az átláthatóság indokolatlan korlátozására. A válság rávilágított az újságírók kulcsfontosságú szerepére, hiszen ők megbízható, tényeken alapuló információkkal látják el a lakosságot, és ezáltal hozzájárulnak az egészség védelméhez és emberi életek megóvásához.

A Bizottság szorosan figyelemmel kíséri, hogy a tagállamok által hozott veszélyhelyzeti intézkedések milyen hatást gyakorolnak az uniós jogra és az uniós értékekre, és ezt a monitoringtevékenységét mindaddig fenntartja, amíg az összes intézkedést mindenhol fokozatosan meg nem szüntették.

A Bizottság felszólítja a tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy az újságírók biztonságban és megfelelő körülmények között dolgozhassanak, és a lehető legjobban használják ki azokat a lehetőségeket, melyeket az EU koronavírus-válaszintézkedései és gazdasági helyreállítási intézkedései kínálnak a média támogatására, tiszteletben tartva ugyanakkor az újságírás függetlenségét.

Az EU világszerte fokozni fogja a civil társadalomnak, a független médiának és az újságíróknak nyújtott támogatást, és még határozottabban fel fog lépni a véleménynyilvánítás szabadságának védelmében és a biztonságosabb médiakörnyezet biztosítása érdekében.

A polgárok szerepvállalásának elősegítése, a polgárok tudatosságának erősítése és a társadalom rezilienciájának növelése

Az EU-nak erősítenie kell a polgárok szerepvállalását, növelnie kell a tudatosságot és fokoznia kell a társadalom ellenállóképességét.

Az EU meg fogja osztani azokat a reziliencianövelő módszereket, melyek sikeresnek bizonyultak a koronavírussal szembeni fellépés terén.

A Bizottság támogatni fogja a médiatudatosság, a kritikus gondolkodás és a digitális készségek térnyerését célzó projekteket, és az ezzel foglalkozó civil szervezeteket, valamint erősíteni fogja az intézmények, hálózatok és tagállamok tevékenységének koordinációját a figyelemfelhívó anyagok és a bevált módszerek megosztása érdekében. Különös figyelmet fog fordítani a veszélyeztetett csoportokra, elsősorban a gyermekekre és a fiatalokra, akik fogékonyabbak lehetnek az álhírekre és a valótlan állításokra.

 

 Václav Klaus beszéde

Az automata fordítás alapja, a cseh szöveg. Bár lefordítaná valaki a teljes beszédet.

1. Děkuji za pozvání a za možnost zde vystoupit. Přišel jsem, abych vyjádřil podporu organizátorům a účastníkům tohoto setkání, které – aspoň tak tomu rozumím – se koná proto, aby bylo jasně a nahlas řečeno, že už toho bylo dost. Že už bylo dost zákazů a příkazů, kterými je nesmírně poškozován náš život, naše životní i pracovní aktivity a činnosti.

2. Mnozí už dlouho přemýšlíme, co proti tomu dělat. Já jsem tři desetiletí politikem, který ví, že dnešní situace vyžaduje politické řešení, ale když toto řešení nepřichází, nastává chvíle pro veřejné vyjádření nesouhlasu. Vaše dnešní přítomnost zde na historickém Staroměstském náměstí to potvrzuje.

3. Kritikem paušálních restriktivních opatření, karantén a lockdownů jsem byl od samého počátku, mluvím a píšu o tom neustále. Mnozí z vás to vědí. Nedávno jsem byl dokonce „vyznamenán“ Ministerstvem zdravotnictví tím, že mne označili za jednoho ze dvou hlavních dezinformátorů v naší zemi, tedy za někoho, kdo svými názory svádí na scestí své spoluobčany. Dezinformátorem nejsem. Pouze se dívám kolem sebe otevřenýma očima a realitu hodnotím jinak než naše vláda a její tzv. experti.

4. Česká vláda provádí obdobnou politiku jako vlády mnoha dalších zemí. V tom není výjimečná. Ze strachu před příštími volbami spoléhá na nadměrně restriktivní politiku. Ta ale žádný průkazný zdravotní efekt nemá, koronavirus si stejně dělá, co chce. Ale tato politika má obrovské zničující dopady na naše životy, na naši ekonomiku, na státní finance a bohužel na duši našeho národa. A to nejenom dnes, ale bohužel o to více i v budoucnosti. Ve vládě a kolem vlády chybí politické osobnosti, které by se této ničivé politice odvážily vzdorovat. Nenabízí je bohužel ani naše politická opozice. Proto naše dnešní setkání.

5. Je třeba provést zásadní změnu. Uzavření života v zemi rozumnou a prospěšnou politikou není. V minulosti při epidemiích izolovávali nemocné, teď jsou izolováni zdraví. Kdy už politici pochopí, že tudy cesta nevede? Snad k tomu aspoň trochu přispěje i dnešní demonstrace.

6. Říkají nám, že nás spasí jakási vakcína a že to vyžaduje očkování nás všech. Žádná zázračná vakcína neexistuje. Stejně si kontaktem s nemocí budeme muset vytvořit svoji imunitu přirozenou. Otevřít zemi je možné a potřebné i bez vakcíny. I očkování musí zůstat svobodným rozhodnutím člověka. Očkovat se já nenechám.

Musí nastat konstruktivní dialog vlády s veřejností. Musí skončit jednosměrný diktát. Proto jsme dnes tady.

Václav Klaus, Staroměstské náměstí, 10. ledna 2021