user_mobilelogo
Nemeskürty: Elfelejtett évtized (könyvajánló) (2020. 08. 26.)

 Magvető, 1974

 

idézetek:

 

Lippát visszafoglalják. Lippa ismét magyar kézen van. (1551. november 13.)

Történelmi rejtélyeink, érthetetlen elhallgatásaink egyike, hogy ez a dicsőséges pillanat nem él a közvélemény tudatában... (Felelet: És a szemlézett könyvet is kiselejtezik ma, 2020-ban a könyvtárak, új kiadás sincs...)

... ez a diadal egy nemesi-nemzeti összfogásból született...

Ha Ferdinánd (Habsburg magyar király) nem gyilkoltatja meg György Barátot, ha nem ugrasztja szét erőszakkal ezt a nagy nehezen létrejött nemzeti egységet: megfordulhatott volna a magyar állam sorsa. A bíboros György Barátból szinte bizonyos, hogy esztergomi érsek és főkancellár lesz... a török megmarad az addig elfoglalt területen... Egységes maradt volna az ország.

Eger várát, a halálraszánt Dobó István vezetésével, a környező falvakból odamenekült parasztok védik meg. Nem a magyar királyon (Habsburg) múlott, hogy Eger nem esett el. Eger, mondhatni, a számítás ellenére maradt magyar kézen... Ezt az országot gazdája, I. Ferdinánd magyar, cseh, német király, osztrák főherceg veszni hagyta.

...nem lehetetlen, hogy talán nem is maga Ferdinánd tétette el láb alól a bíborost - ő is csak egy végrehajtó volt -, hanem Károly császár és kormánya. Mint láttuk, Károly császárnak semmiféle érdeke nem fűződött az önálló, független magyar állam létéhez; sőt, ellenkezőleg, Károlynak Magyarország megsemmisülése, hadszíntérré válása állt érdekében.

A pápa őszentsége megállapította, hogy a gyilkosságot Ferdinánd rendelte el... a pápa egy királyt nyilvánosan gyilkosnak nevezett...

 

Felelet:

Úgy tűnik az 500 évvel ezelőtt történtekből is, hogy amit a magyarokról tanítanak, hogy széthúzók vagyunk stb., az valójában csak ellenséges hatalmak ügyeskedésének, mindenkori alkalmas vezetőink meggyilkolásának következménye.

 

 

ÚJ ÍRÁSOK