user_mobilelogo

 

Kötelező oltások (2024. 03. 12.)

 

https://orvosokatisztanlatasert.hu/a-kotelezo-oltasok-rendszere-magyarorszagon-egy-a-gyermekek-egeszsegere-karos-hagyomanyos-szokassa-valt/

//substack.com/@angelikamihalik" style="color: blue; text-decoration: underline;">https://substack.com/@angelikamihalik

https://angelikamihalik.substack.com/p/a-kotelezo-oltasok-rendszere-magyarorszagon?utm_source=profile&utm_medium=reader2

A kötelező oltások rendszere Magyarországon egy, a gyermekek egészségére káros hagyományos szokássá vált

aa.png

A Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkező 1991. évi LXIV. törvény 24. Cikk szerint a gyermeket megilleti a lehető legjobb egészségi állapothoz való jog. Ugyanezen jogszabályhely 3. pontja szerint a részes államok megtesznek minden alkalmas, hatékony intézkedést annak érdekében, hogy megszüntessék a gyermekek egészségére káros hagyományos szokásokat.

Ezen a linken olvashatjátok el az Orvosi Hetilap 1869. évi kiadását, ennek a 30. száma a Mellékletében “védhimlőoltási ügy” kezeléséről írnak. Mi volt ez az “ügy”? A beoltott csecsemők meghaltak, megrokkantak, terjesztették a betegséget, felnőttek is elkapták tőlük, az oltottak közt megbetegedések és járványok voltak, szemben azzal, hogy az oltatlanokat nem érték ilyen dolgok.

Az akkori oltáshívők szerint mi volt ennek az oka? Ezt írják:

Fentebbiek szerint a védhimlő oltásnak igazsághűn elő sorolt kedvezőtlen következményei egyedül ez ügynek nem eléggé óvatos és hűtlen kezeléséből erednek, mire kiváltólag két körülmény szolgáltat okot és alkalmat: ezeknek egyike az oltó orvosok felette silány díjazása, másika pedig minden megbízható tényleges ellenőrzés hiánya.

Ezeket a forrásokat, a Gyermekjogi Egyezményt és a 155 éves Orvosi Hetilapot ma használtuk, részlet egy ma készített keresetlevélből:

[1]   Az oltóorvosok, az oltási ügyekben eljáró hatóságok és sok esetben még a bíróságok már 1869-ben kialakították azt, a gyermekek egészségére ártalmas hagyományos szokást, hogy úgy kezelik az oltásokat, mintha azok csak cukorkák lennének. A közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi törvénycikk 97. §-a szerint az oltó-orvos a – külön díjazottak kivételével – jó sikerrel beoltott egyének után az államkincstártól díjat kapott.

[2]   És mintha a hatályos Eütv. 58. § (10) bekezdését is kivágták volna, holott eszerint az oltások halált, súlyos egészségkárosodást és megrokkanást is okozhatnak, ez egy olyan axióma, ami benne van a törvényben. Megismételjük: az Eütv. 58. § (10) bekezdése szerint az oltások halált, súlyos egészségkárosodást és megrokkanást okozhatnak.

[3]   Ha kontraindikáció van, az magában foglalja azt, hogy várhatóan sérülést okoz a készítmény, az oltóanyag, de ez – látva a hatóságok gyakorlatát, áttekintve a kötelező oltásokkal kapcsolatos bírósági döntéseket – senkit nem érdekel, minden áron oltani kell, kerül, amibe kerül, áldozza fel a szülő a gyermekét az oltások totemoszlopán. Ez már hagyomány, káros szokás.

[4]   Senki emberfia nem felel az oltáskárosodásokért, a sérült gyermekekért, a tönkrement életekért, ebben a hatósági eljárásban is van egy csomó ügyintéző, mindenféle orvosok, meg szakértői intézet került bevonásra, és nyilatkozgatnak. Ebből a sok emberből ki lenne a felelős, ha a tárgyként kezelt felperest, mint egy kutyát, erőszakkal beoltják és az egészsége megromlik, ha oltáskárosodása lesz? Felelnének az ügyintézők, a tárgybani határozatot hozók valamelyike ezért?

[5]   Vagy ha ezt a keresetet a bíróság elutasítja, akkor a bírák felelnek azért, hogy a felperes oltáskárosodott lesz?

[6]   Dehogy, mindenki, aki részt vesz ebben, nyugodtan aludna, a szülők meg szenvedjenek a sérült gyerekkel, a felperes meghalhat, allergiás lehet, autoimmun beteg lehet akár, a felperesen meg a szülein kívül mindenki azzal nyugtatgatná magát – ha egyáltalán érdekel valakit ebben a folyamatban a felperes egészsége –, hogy áh, biztosan nem attól van.

[7]   Az, hogy kialakult ez a gyermekek egészségére ártalmas káros hagyomány abból is látható, hogy Európában Ausztriában, Cipruson, Hollandiában, Dániában, Észtországban, Görögországban, Finnországban, Norvégiában, Izlandon, Írországban, Lichtensteinben, Litvániában, Luxemburgban, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban és Svédországban egyetlen kötelező oltás sincsen. Ehhez képest a felperesnek úgy, hogy rendelkezik a betegségek elleni immunitással, az MMR esetén konkrétan a gyártó által adott alkalmazási leirat szerint kontraindikált nála az oltás, azon kell küzdenie a bíróság előtt az oltóorvosokkal és a hatóságokkal, hogy ne oltsák be egy teljesen indokolatlan, és az egyik esetében a gyártó által is kontraindikált oltással. Egy vesszőfutáson kell átmennie, elvárják tőle, hogy tegye kockára az életét és egészségét a szent nyájimmunitás érdekében, miközben immunis a betegségekre.

[8]   Az is a gyermekek egészségére káros hagyományos szokás kialakulását támasztja alá, hogy az alperesek magatartása miatt a felperest azzal fenyegeti a „családvédelem rendszere”, hogy teljesen jogellenesen elveszik a szüleitől és akár a bicskeihez hasonló, pedofilok vezette „otthonba”, vagy a békésihez hasonló, szintén akár pedofil nevelőszülőkhöz, vagy soproni szadista nevelők kezei közé adják, a szüleit is óriási bírságokkal fenyegetik, mindezt a közegészségügy nevében. Ez nevetséges lenne, ha nem lenne halálosan komoly. Kiemeljük, hogy érdekes módon azokban az európai országokban, ahol nem kötelezőek az oltások, nem halt ki a lakosság kanyaróban, mumpszban, rubeolában, diftériában, pertussziszban és tetanuszban, nem omlott össze az egészségügy, hanem mind az egészségügy, mind az emberek – köztük a gyermekek – sokkal jobb egészségi állapotban vannak, mint Magyarországon. Amennyiben kívánja a T. bíróság, ezt dokumentumokkal és statisztikákkal bizonyítjuk.

[9]   Tehát a kötelező oltásokkal kapcsolatos, minden szakmaiságot nélkülöző orvosi, hatósági és bírósági gyakorlat immár egy, a Gyermekjogi Egyezmény 24. Cikke 3. pontja szerinti, a gyermekek egészségére káros hagyományos szokássá vált ebben az országban, amiről már az Orvosi Hetilap 1869. évi 30. számában is olvashatunk. (F2 melléklet)

Mint látható, legalább 155 éve nem változott semmi itt kérem szépen, a török hódoltsághoz közelít az az idő, mióta az oltástálibok vallása eluralkodott ebben az országban.

Innen szép nyerni. A törököket is sikerült kizavarni 160 év után.

 

 

https://angelikamihalik.substack.com/p/amikor-a-gyermekorvos-tenyleg-gyermekorvos

orvosi.jpg

 

https://angelikamihalik.substack.com/p/a-rendszer-gyermekeket-raboltat

Most, pár perce feljelentést tettünk és azonnali védelmet kértünk a családvédelemnek nevezett hálózat munkatársai ellen.

Az ügyfelünk a gyermeke oltása alóli mentesítése érdekében peres eljárást indított, hatósági eljárás is folyamatban van. Tehát nincs olyan jogerős döntés, semmi, ami alapján oltható lenne a gyermek.

Ehhez képest a “családvédelem” emberei megjelentek náluk, a lakásukban, azt mondták nekik, ha nem működik együtt és nem ír nekik alá papírokat (hogy miket, azt nem tudja) akkor elveszik a gyereket. Erre ma reggelig kapott határidőt.

Most néhány részlet a feljelentésünk szövegéből:

A feljelentés a következő bűncselekmények miatt történt, azzal, hogy kértük az azonnali védelmét a gyermeknek:

a Btk. 190. § (5) bekezdés szerinti, a Btk. 190. § (1) bekezdés a) pont szerinti, a (3) bekezdés a) pont szerint minősülő emberrablás előkészülete;

a Btk. 222. § (3) bekezdés c) pont szerinti zaklatás vétsége;

a Btk. 278. § (4) bekezdés szerinti kényszerítés hatósági eljárásban vétsége és

a Btk. 306. § b) pont szerinti közfeladati helyzettel visszaélés bűntette miatt

A tényállás:

Miközben a gyermek oltás alóli mentesítésére vonatkozó hatósági és bírósági eljárás folyamatban van, 2024. február 20-án pedig már feljelentettük a gyámhatóság embereit hivatali visszaélés és egyéb bűncselekmények miatt, aközben a családvédelemnek nevezett szervezet emberei megjelentek, és zaklatják az ügyfeleinket, zsarolják őket, mert nem oltatta be a gyermekét, és a gyermeke elvételével fenyegetik, azt mondván, hogy akkor kapja vissza a gyermeket, ha beoltatja [Btk. 190. § (1) bekezdés a) pont szerinti, a (3) bekezdés a) pont szerint minősülő (14 év alatti sértett sérelmére elkövetett) emberrablás előkészülete].

Ennek nincsen semmiféle jogszabályi alapja, hanem egy, a jogszabályok tiltott kiterjesztő értelmezésén alapuló, Alaptörvényellenes, a legsötétebb diktatúrákra emlékeztető hatósági gyakorlat, ami kezd úgy tűnni, hogy pedofiloknak hajt fel gyerekeket…

https://angelikamihalik.substack.com/p/meg-egy-kicsit-a-csaladvedelemrol

Lehet, hogy a gyereked azt mondja az óvodában, vagy az általános iskolában, hogy a transzneműség az normális, vagy az alsó tagozatban ezt mondja es ezért kiáll, és emiatt feljelent téged az óvónő, vagy a tanítónő, hogy veszélyezteted a gyereked, és mire észreveszed, már huss, elvitték a gyereked.

Lehet, hogy azt mondja a gyereked, a homoszexualitás bűn, és az óvónő, iskolai tanár feljelent, hogy veszélyezteted a gyereked, mert rosszul neveled, és huss, már elvitték a gyereked.

Politikai kurzusfüggō, milyen indokkal állítják, hogy veszélyezteted a gyereked, és szállnak rá a gyerekre meg rád.

A "családvédelem" emberei mindig megtalálják az indokot, miért kell kiemelni a gyereked, ne aggódj.

És minden határozat, minden nélkül vihetik a gyereked, majd utólag meghozzák a határozatot, ne aggódj, addig is belökik a rendszeren belüli, köztük lévő pedok közé, es mire megnyered a pert, 2-4-6 hónap múlva, addigra szerinted milyen gyereket kapsz vissza?

Ez az úgynevezett családvédelem rendszere. Ahol középiskolát jó esetben 3 éves alapképzést, vagy okjt végzett "családvédelmi" szakemberek, meg a gyámhatóság ha SZERINTÜK sürgős szükség van, a TEK segítségével elviszik a gyereked, es odaadják olyan embereknek, akikről jó esetben fogalmuk sincs, hogy pedofilok, szadisták, abuzálók, rosszabb esetben meg tudják is róluk.

Minden kontroll nélkül működnek ezek. Utólag van - esetleg - kontroll, szaladgálhatsz a bíróságra, közben a gyereked egy szadista pedo kezében.

Ez a családvédelem. Es ezt akarja megerősíteni Pottyondi Edina es Orbán Viktor, Azariah es Bayer Zsolt, Perintfalvi Rita és Pintér Sándor, egy szólamban.

A keresztények olyan szépen szervezik az aláírásokat, imaösszejöveteleket és imaláncokat, felszólalnak és protestálnak norvég és német, finn és francia szülők gyerekeiért, hogy jajelvittek, mert... Bezzeg az egy darab transzplantált veséjű, 16 éves kliensemért, akit ugyanazzal akarnak beoltani, ami miatt elszállt a veséje, azért nem imádkoznak, h el ne vigyék a születől, 16 évesen, es erőszakkal be ne oltsák, és meg ki tudja mit ne tegyenek vele, mielőtt megölik. Ezért a srácért nem imádkoznak, mert az oltás kötelező, és mindmeghalunk diftériában, meg kanyaróban, ha nem kapja meg a dTap-ott meg a többit ez a gyerek.

Jo reggelt kívánok a Oltásésmindentalibánsztánból.

https://angelikamihalik.substack.com/p/az-oltasi-rendszer-fantomjai-oltasi

Az oltási rendszer fantomjai - oltási tanácsadók - közül az egyik ismét adott egy gyönyörű "szakvéleményt" - megosztom veletek

Ismét kaptunk egy csodálatos írást a magyar oltási rendszer hatalommal bíró fantomjai egyikétől, egy “oltási tanácsadótól”. Ez a képecske teljesen hiteles, tényleg ez az igazság tanácsadókról, Müller Cecilia valóban ezt mondta róluk, forrás ezen a linken.

A fantom szakvéleménye lényege, hogy azért, hogy a Földről kipusztuljanak az obligát vírusok, a 11 éves, tartósan beteg, kanyaró, rubeola és mumpsz ellen kimutatott védettséggel rendelkező felperesnek muszáj oltakoznia.

 

müller.jpg

 

 MMR.jpg

 

 

 

 

 

 

 ÚJ ÍRÁSOK