Deprecated: Required parameter $langRoot follows optional parameter $assets in /home/xn910000/felelet.hu/plugins/system/cwtrafficcount/cwtrafficcount.php on line 489

Deprecated: Required parameter $limit follows optional parameter $stripHtml in /home/xn910000/felelet.hu/plugins/system/cwgears/helpers/tools.php on line 38

Deprecated: Required parameter $langRoot follows optional parameter $assets in /home/xn910000/felelet.hu/plugins/system/cwtrafficclean/cwtrafficclean.php on line 448

Deprecated: Required parameter $langRoot follows optional parameter $assets in /home/xn910000/felelet.hu/plugins/system/cwtrafficonline/cwtrafficonline.php on line 330

Deprecated: Required parameter $langRoot follows optional parameter $assets in /home/xn910000/felelet.hu/administrator/components/com_coalawebtraffic/helpers/coalawebtraffic.php on line 245
FELELET - Református egyháztagok nyilatkozata (2024. 03. 21.)
user_mobilelogo

 

Református egyháztagok nyilatkozata (2024. 03. 21.)

 

https://www.valaszonline.hu/2024/03/21/reformatus-egyhaz-balog-zoltan-nyilatkozat-kegyelmi-ugy/

Nem hallgathatunk – református egyháztagok nyilatkozata

| 2024.03.21. |

„Anyaszentegyházunkért érzett felelősségére apellálva hangsúlyosan kérjük Balog Zoltánt, mondjon le dunamelléki püspöki tisztségéről is. Ez nem egyetlen egyházkerület, hanem az egész Magyarországi Református Egyház közös ügye” – áll abban a nyilatkozatban, amelyet 24 református értelmiségi írt alá. A Válasz Online-nak eljuttatott szöveget teljes terjedelmében, változtatás nélkül közöljük.

 

Mi, református egyháztagok, aggodalommal, de egyúttal reménységgel követjük figyelemmel az egyházunkban az elmúlt hetekben kialakult helyzetet.

Aggodalommal, mert Balog Zoltán püspöknek az úgynevezett kegyelmi botrányban való érintettsége és püspöki tisztségéhez való ragaszkodása miatt egyházunk napról napra veszít hiteléből, és ez akadályozza alapvető küldetésének teljesítését, az evangélium hirdetését. Ugyanakkor reménnyel, mert ez a megrázkódtatás a megtisztulás és a megújulás kiindulópontja lehet.

Hisszük, hogy Jézus Krisztus keresztáldozatának elfogadásával, bűneink megvallásával Isten kegyelméből bűnbocsánatot nyerhetünk. Ezt a kegyelmet összekeverni az államfői kegyelmi jogkör gyakorlásával súlyos visszaélés.

Balog Zoltán a kegyelmi üggyel kapcsolatos döntéseit „kárt okozónak”, „súlyos hibának”, az egyházra nézve „tehertételnek” nevezte. Mi még súlyosabbnak látjuk, mint ahogyan azt is, hogy az egyházra terhelte személyes vétkét. Hitelességünket, az egyházon belül megbomlott testvéri közösséget tehát nem Balog Zoltán lemondása, ellenkezőleg, hivatalban maradása rombolja tovább. Az ügyet hatalmi szóval lezárni nem lehet, következményei – a lemondott keresztelők, a kilépő egyháztagok, társadalmi támogatottságunk drasztikus csökkenése – velünk maradnak. Végső soron az a kérdés, hogy remélhetjük-e így Isten áldását? Éppen ezért anyaszentegyházunkért érzett felelősségére apellálva hangsúlyosan kérjük Balog Zoltánt, mondjon le dunamelléki püspöki tisztségéről is. Ez nem egyetlen egyházkerület, hanem az egész Magyarországi Református Egyház közös ügye.

Egyházunknak sok tekintetben újra kell gondolnia önértelmezését, helyét a világban és alapvető küldetéséből fakadó szolgálatát. Ezért egyházunk jövőjéről szóló párbeszédre hívunk, és erre bátorítunk az egyház minden szintjén.

Ilyen horderejű kérdések teológiailag megalapozott, őszinte és konkrét következményekhez vezető végiggondolásához időre van szükség, de ennek megkezdése nem tűr halasztást.

Meg kell vallanunk, hogy sokszor nem láttuk meg az egyház Urának arcát szenvedő embertársainkéban. Ezért most megkövetjük mindazokat, akikben a kegyelmi ügy kezelésének módja szörnyű traumák okozta mély sebeket szakított fel, s akik ezért egyházunk által is cserben hagyottnak érzik magukat; különösen is azokat, akik a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolában erőszak áldozataivá lettek. A jövőben jobban kell megélnünk Jézus példáját követve a szenvedőkkel azonosuló egyház valóságát.

Egyházunk jelenlegi helyzetét az állammal való összefonódás és az anyagi függőség határozza meg. Úgy gondoljuk, hogy egyetlen egyház sem tarthat igényt privilégiumokra. A lehetőségekkel élni pedig csak méltányosan és felelősséggel szabad, úgy, hogy az ne ellenérzést váltson ki, hanem az egyház társadalomban betöltendő küldetését szolgálja.

Az új út keresésében tudatosan kell támaszkodnunk az egyház autonómiáját védelmező több évszázados protestáns hagyományainkra. A kommunista diktatúra korszakából pedig tekintsünk azoknak a hiteles örökségére, akik hátrányokat szenvedve, akár az egyházi szolgálatból kiszorítva is hűségesek maradtak.

Ezt a nyilatkozatot megküldjük a Magyarországi Református Egyház minden gyülekezetének.

2024 böjtjében

 


Dr. Ablonczy Balázs történész, egyetemi oktató

Ablonczy Bálint újságíró 

Dr. Ambrózy Gábor történész, egyetemi oktató

Dr. Balogh Lídia társadalomtudományi kutató

Dr. Daróczi Anikó irodalomtörténész, műfordító, egyetemi oktató

Dr. Éliás Sára ügyvéd

Dr. Gonda László lelkész, teológus, egyetemi oktató

Gyimóthy Géza agrármérnök

Horváth-Sántha Hanga jogász, egyetemi oktató

Kiss Judit Ágnes író, költő, tanár

Dr. Körösényi András politológus, kutatóprofesszor

Dr. Kustár Zoltán lelkész, teológus, egyetemi tanár

Miklós Attila vallásoktató

Molnár Illés költő, műfordító

Naszádi Kriszta iskolaprojekt-koordinátor 

Nádori Gergely tanár 

Dr. Orosz Ferenc biokémikus, az MTA doktora

Dr. Simonfi Zsuzsanna egyetemi oktató

Dr. Szabó Róbert csillagász, az MTA doktora 

Tarr Zoltán lelkész (rendelkezési állományú)

Dr. Tóth Sára bölcsész, egyetemi oktató

ifj. Victor István lelkész

Dr. Zalatnay István lelkész, teológus, filozófus, egyetemi oktató

Zelenka Eszter néderlandisztika szakos bölcsész, egyetemi oktató

 

 ÚJ ÍRÁSOK