user_mobilelogo
Márai: Hallgatni akartam (könyvajánló) (2020. 08. 30.)

Helikon, 2013

 

A felvidéki bevonulás:

...  a felvidéki zsidóság ... az utolsó húsz esztendőben elhatározó hűséggel tartott ki amagyar kisebbség mellett... (88.o.)

... a mindennapos élet gyakorlatában a magyarság ... demokratikus életfeltételek között élt.

Ezen a napon nemcsak az elszakított országrész tért haza Magyarországra, hanem visszatért a "méltóságos úr" is a Felvidékre, visszatértek a kísértetek, a magyar félmúlt megdöbbentő, elevenen maradt árnyai, a műveletlen és orrhangon tárgyaló, pecsétgyűrűs bíró, adóhivatalnok... Visszatért a szigorúan úr-cseléd társadalomra tagolt Magyarország ellenszenves hangja, a hajbókolós köszongetés divatja, a "kérlek alássan"...

A közigazgatási ... rendszer, melyet hoztunk, úgy rendezkedett be ezen a területen ... mint ... valamilyen gyarmati területre, ahol korbáccsal, pálinkával és kereszttel kell a benszülötteket móresre tanítani.

... a visszacsatolt erdélyi országrészen megismétlódtek e tünetek...

... okosabb lett volna a közigazgatást az öslakosok kezén hagyni.

A gyarmatosok büntetőexpedíciójának csatakiáltásával vonult be az új, trianoni szellemben nevelt magyar hivatalnoki... társadalom... (92.o.)

Hogy ez a megvadult, elnácisodott, fejét vesztett hivatalnoki és katonai szellem kegyetlenségben és öngyilkos elvetemültségben hová fajulhat, azt megmutatták néhány évvel később az újvidéki események... Ez a szörnytett megmutatta, miféle erők önállósodtak a hivatalos, a méltóságos, a tekintélytartó Magyarország színfalai mögött.

 A Vitézi rend:

... az elgondolás értelme, megteremteni a nemzet értékes, bátor, helytálló egyéneiből egy új nemességet, nem volt helytelen... Két évtized alatt a vitézek rendje átalakult  ... a vitézi cím előjogot jelentett a versenytárgyalásoknál, állások elnyerésénél, ... kivételezettséget jelentett az egyetemen, a vizsgáknál is.

  Sajtó:

... a pillanattól, amikor a náci nagynémet közelség megnövesztette a hazai jobboldaliság taraját, kóros sarjadzással nőttek elő a magyar szellemtestből az uszító hangú, minden ízlést, tárgyilagosságot nemesebb vitahangot megtagadó termékek.

 ... amilyen értékben elfelejtettek újságot írni a magyar újságírók, olyan mértékben tanult meg újságot olvasni a magyar közönség... (106.o.)

 Polgárság:

... mintha a polgári szerepkör igazibb ellenfél lenne... mindig marad egy ellenállási arcvonal ... a polgári életérzés, világszemlélet...

Bethlen:

... jobban féltette a magyarságot a szlávság felőrlő faji erejétől, mint a bolsevizmustól...

ó mindkét találkozó alkalmával megígérte, hogy fegyverszünetet kér... (148.o.)

ÚJ ÍRÁSOK