user_mobilelogo
C. G. Jung: Emlékek, álmok, gondolatok (könyvajánló) (2020. 08. 31.)

Európa, (1987), 2006

- Erinnerungen, Traume, Gedanken, 1961 -

Carl Gustav Jung élt 1875-1961, Svájc

 

 

... embertársára sértő, ha olyasmiról beszél vele, amiről annak fogalma sincs... (142.o.)

... mindennap építettem ... közben kitisztultak a gondolataim (227.o.)

... az okkult jelenségek... megnőtt tőlük a világ mélysége és háttere... diáktárasaim ... védekező tartózkodásuk mintha félelemből fakadt volna... a városi világ szellemileg korlátolt... (138.és 93. o.)

... állás, házasság, külső siker és pénz... boldogtalanok maradnak akkor is, ha elérték mindazt... életüknek nincs elegendő tartalma, értelme... amint sikerül szélesebb körű személyiséggé fejlődniük, legtöbbször megszűnik a neurózisuk is... feltételezi a hívő ember eleven részvételé... (187.o.)

(Bollingen, a Torony) ...lemondtam az elektromosságról, és magam fűtöm a kályhát... (290.o.)

...egy nagy üstöt tettem fel a tűzre ... az üst dalolni kezdett... mintha sokszólamú zenekar játszana...  (294.o.)

...A hittanórák kimondhatatlanul unalmasak voltak, a matematikaórától pedig határozottan féltem... rémülettel és iszonyattal töltöttek el.

...félelmem a kudarctól és létem kicsinysége a környező világ nagyságához képest nemcsak elkedvelenített, hanem egyfajta csöndes kétségbeesésbe is sodort, úgyhogy szívből meggyűlöltem az iskolát. (47.o.)

Hasztalanul bizonygattam ártatlanságomat... (91.o.)

... Íme, az összeütközés a valósággal... Mi vitt rossz útra? Az egyedüllét iránti szenvedélyem... (50.o.) ... az időben élek és egy meghatározott helyen, ahol meg kell keresnem a kenyeremet (116.o.)

... én kiálltam amellett, hogy nem orvosok is tanulhassanak pszichoterápiát... (182.o.)

 

 

 

ÚJ ÍRÁSOK